Feminizowane nasiona konopi najprościej opisać można jako te, które hodowane są w taki sposób, by nie zawierały one chromosomów męskich. Dzięki temu zyskać można gwarancję, że wyhodowane z nich rośliny zakwitną jako żeńskie i produkować będą wyłącznie żywiczne pąki. W jaki sposób przebiega ten proces? Jaka jest pewność, że do czynienia mamy z feminizowanymi nasionami konopi? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych z tym zagadnieniem — poniżej.

Marihuana — roślina rozdzielnopłciowa

Warto zdawać sobie sprawę z faktu, iż marihuana jest rośliną rozdzielnopłciową. Dzięki temu mechanizmowi konopie są w stanie rozmnażać się w niemalże każdych, nawet najbardziej wymagających warunkach. W zależności od czynników takich, jak szkodliwe działanie czynników atmosferycznych, brak światła czy zanieczyszczenia, marihuana jest w stanie zmieniać swoją płeć, dostosowując się do panujących aktualnie okoliczności. Osobniki żeńskie wytwarzają wówczas pyłek i zapładniają własne słupki. Dzięki temu są one w stanie przetrwać i wytworzyć nasiona, z których w następnym sezonie powstaną nowe rośliny. W naturze istnieje większe prawdopodobieństwo, iż uda się wyhodować rośliny męskie. W przypadku feminizowanych nasion konopi do czynienia mamy natomiast z roślinami posiadającymi 2 chromosomy X, z których w 99% przypadków powstanie osobnik żeński.

W jaki sposób powstają feminizowane nasiona konopi?

By móc wyhodować feminizowane nasiona konopi, muszą one zostać poddane tak zwanemu procesowi feminizacji. Polega on na nakłonieniu żeńskiej rośliny do wyprodukowania pyłku męskiego, z którego to będą mogły wykształcić się nasiona. Rośliny hodowane są w taki sposób, by zawierały one wyłącznie chromosomy żeńskie. Zyskać można wówczas pewność, że rośliny, które wydadzą powstałe w ten sposób nasiona konopi zakwitną jako żeńskie i wydawać będą pokryte żywicą pąki, które są cechą charakterystyczną marihuany płci żeńskiej. Główną zaletą feminizowanych nasion jest fakt, iż nawet w przypadku nieidealnych warunków, by możliwy był wzrost roślin w zupełności wystarczająca jest niewielka liczba nasion. Co więcej, są one niezwykle wydajne, bezpieczne oraz zdrowe. Feminizowane nasiona konopi uzyskiwane są poprzez stosowne krzyżowanie roślin i odpowiednio dopasowane metody zewnętrzne. Sprawia to, że nie ma tu konieczności stosowania modyfikacji genetycznych.

Jaka jest pewność, że mamy do czynienia z nasionami feminizowanymi?

Wykorzystywane współcześnie metody umożliwiające wytworzenie feminizowanych nasion konopi dają 100% pewność na uzyskanie roślin żeńskich. Pozbawione są one charakterystycznej dla marihuany cechy, jaką jest rozdzielnopłciowość. Dzięki stosownej pielęgnacji roślin, prawdopodobieństwo pylenia ograniczone jest tutaj do minimum. Niekiedy w początkowej fazie rośliny starają się wytworzyć pręciki, lecz po kilku dniach próby te ustają.