W konopnym świecie marki NasionaMarihuany.com.pl litera 'P' oznacza Produktywność

Leksykon konopny NasionaMarihuany.com.pl od A do Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z

PH gleba

Ustalmy najpierw czym jest skala pH jest to ilościowa skala kwasowości i zasadowości roztworów wodnych związków chemicznych. Skala ta jest oparta na aktywności jonów hydroniowych [H3O+] w roztworach wodnych. Teraz jak to wypada w przypadku gleby, więc właściwość gleby wyrażona przez stosunek stężenia jonów wodorowych H+ do jonów wodorotlenkowych OH- w roztworze glebowym lub roztworze równoważnym z glebą. Odczyn wskazuje na kwasowość lub zasadowość gleby. Odczyn gleby wyraża się poprzez stężenie jonów wodorowych wyrażone w molach H+ na dm3. W Polsce przyjęło się przedstawiać odczyn gleb według poniższego podziału: Odczyn gleby pHKCl pHH2O
Silnie kwaśny < 4,5 < 5,0
Kwaśny 4,5-5,5 5,0-6,0
Lekko kwaśny 5,6-6,5 6,1-6,7
Obojętny 6,6-7,2 6,8-7,4
Zasadowy > 7,2 > 7,4

Plon

Jest to masa użytecznych organów rośliny zebrana z 1 danej powierzchni, jednej rośliny bądź innej określonej miary. Plon jest miarą wydajności roślin uprawnych i przypada najczęściej na 1ha w przypadku nasion marihuany plon podawany jest najczęściej w przeliczeniu na 1 metr kwadratowy bądź na jedną roślinę.

Produktywność

Tożsame z plonem jest to podana wartościowo ilość użyteczych organów rośliny przypadająca na daną jednostkę powierzchni lub sztukę.

Precrushing

Jest to jedna z metod kiełkowania nasion marihuany, takihc które mają problem z przebiciem otoczki. Najczęsciej wykorzytywane w przypadku nasion automatycznie kwitnących, ze względu na ich grubszą skorupkę niżeli w przypadki zwykłych "femek". Metoda ta polega na manualnej ingerencji w nasiona. Ważną informacją jest to, że precrushing wykonany ze zbyt dużą siłą może spowodować zniszczenie nasionka. Przejdzmy do samego procesu, tak więc na początek nasionka najpierw powinno się zamoczyć w wodzie na około 24 godziny, temperatura wody pokojowa. Pozwoli to na zmiękczenie nasiona. Nastęny etap to znalezienie linii łączenia skurupki po obu stronach, potem należy lekko naciskąc tak by nastąpiło "pstryknięcie" po jednej ze stron, nie musi być pęknięcia waże by "pstryknęło". Proces przypomina łuskanie słonecznika. Aby to wykonać można użyć siły palców, zębów bądz jakiejkolwiek rzeczy która by nam to  ułatwiła. To już koniec tej niezwykle "trudnej" metody. Nasionko jest gotowe do sadzenia.