REKLAMACJA

Nasiona marihuany w Polsce są dozwolone, zarówno posiadanie jak i sprzedaż. Nawiązując do konwencji wiedeńskiej z 1961 roku, prawo podaje, że nasiona konopi nie są zaliczane do środków odurzających. Środek odurzający zawiera substancje psychoaktywne, nasiona tego środka nie zawierają w swoim składzie. Nasiona marihuany w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii nie są narkotykiem. 

Na terenie Polski nielegalna jest uprawa nasion konopi, co więcej udzielanie informacji oraz pomoc w takim działaniu również jest przestępstwem. Zgodnie z prawem państwa polskiego takie przedsięwzięcia są karane karą pozbawienia wolności.

Sprzedajemy nasiona konopi wyłącznie w celach kolekcjonerskich!

Nie przyjmujemy reklamacji z powodu:

- niewykiełkowania nasion konopi

- wadliwego wzrostu rośliny, usychanie

- zmutowania rośliny

Reklamację uwzględniamy jeśli:

- nasiona są wyraźnie uszkodzone, zgniecione, posklejane

- zamówione nasiono jest inne niż to otrzymane

 

Konieczność złożenia reklamacji

Jak złożyć reklamację?

Reklamację należy złożyć udzielając informacji z formularza reklamacyjnego (umieszczonego poniżej) poprzez kontakt mailowy: info@nasionamarihuany.com.pl

W zakładce KONTAKT za pośrednictwem formularza kontaktowego również można złożyć reklamację. W temacie wiadomości należy wpisać REKLAMACJA.

Należy podać następujące dane:

·         Numer zamówienia/data zamówienia

·         Imię i Nazwisko oraz numer telefonu

·         Przyczyna reklamacji np. towar uszkodzony/produkt nie spełnia oczekiwań kolekcjonera

·         Odmiany zamówionych produktów

·         Ilość reklamowanych produktów

·         Adres do wysyłki nowego produktu

W przeciągu 24 godz. od złożenia reklamacji odpowiemy jak dana reklamacja została rozpatrzona. Możliwe, że poprosimy o odesłanie do nas wadliwych nasion. Wszystkie informacje i wskazówki otrzymasz od nas w wiadomości.

Pozytywnie rozpatrzone reklamacje

·         Wszystkie pozytywnie rozpatrzone reklamacje będą obsługiwane z udziałem tej samej firmy kurierskiej co pierwotne zamówienie.

·         Po reklamacji otrzymacie nasiona takiego samego rodzaju np. reklamacja odmiany feminizowanej – my wyślemy odmianę feminizowaną

·         Może się zdarzyć, iż nasiona po reklamacji nie będą dokładnie takie same jak pierwotne. Będą podobne co do genotypów, plonu, zawartości THC zgodnie z opisami producentów.

Producenci nasion nie uznają gwarancji, gwarancji udziela nasz sklep nasionamarihuany.com.pl

W celu pobrania formularza reklamacyjnego kliknij --> tutaj.